O nás  |   Historie a cíle Karmelitánek   |   Život Karmelitánek  |   Fotografie  |   Kontaktní informace  |   Dárky a svátostiPovolání karmelitky

Zasvecena Bohu, práci pro Neho a pro Církev
Rozjímavé
Klášterní
Apoštolské

Bohoslužba

MODLITBA A DUCHOVNÍ ŽIVOT
Každodenní úcast na mši - tradicní latinská mše
         (Služebníci Svaté Rodiny)
Pobožnosti
Duchovní modlitby
Mlcení a rozjímání
Pokání, usebrání a obetování
Spirituální rady a pokyny

Kaple Služebníku Svaté Rodiny (www.servi.org)
DUŠE NAŠÍ KARMELITÁNKY
Zasvecena sláve Boží, usiluje o svátost a o spasení lidských duší
Neochvejne verna Tridentské mši a liturgii, tj. kalendári období a svátku, Rímskému breviári a Gregoriánskému chvalozpevu
Zanícena pomáhat Matce Boží v techto dnech velké krize a podepírat kneze modlitbou a obetováním se za duše
Horlive a opravdove zasvecena Nejsvetejšímu Srdci Ježíšovu, naší svaté matce a svatému Josefovi
Komunitu sester pojí jedna víra, nadprirozené ideály a sesterská láska

HISTORIE
Založen roku 1987 v Colorado Springs karmelitskými reholnicemi
Úcelem založení bylo zachovat autenticitu náboženského života podle puvodniho rádu a zvyku naši svaté matky, svaté Terezie z Avily

NÁŠ APOŠTOLÁT
Odevzdání se skrze liturgii a spolecné, soukromé a duševní modlitby
Modlitba zejména za duchovní, jejich posvecení a jejich plodnou práci v církvi; asistování v knežském živote
Poskytování pomoci pro potreby liturgie; udržování, zdobení a príprava oltáru, bohoslužebných rouch a ornátu
Podpora duší v jejich duchovním živote skrze vyrábení a distribuci katolických devocionálií (sošky, obrazy)
Manuální práce pro potreby kláštera
Šití ornátu

Náboženská cetba
CO JE POVOLÁNÍM?
Pozvání od Boha k úplnému zasvecení svého života
Snaha dosáhnout duchovního sjednocení s Bohem a náboženské dokonalosti
Vytrvalá nebo alespon periodická touha dát sám sebe plne Bohu a jeho Církvi

KVALIFIKACE
18 - 30 dlouhá doba of vek
Dobré zdraví a zdravý úsudek
Dobrý charakter a vysoké morální principy
Optimismus a srdecnost
Láska k modlitbe a touha po duchovní jednote
Touha zasvetit se našemu Pánu a Jeho Církvi pro spasení duší
Pevná víra v Kristuv príslib stát se svatým a snaha sjednotit se spolecne s temi kdož se mu zasvetí

POSTUP
Postulát:
6 mesícu až jeden rok behem nichž se kandidát ucí a poznává klášterní život Karmelitek
Noviciát:
1 rok, zacínajíce prijmutím tradicního roucha Karmelitek; pokracujíce ve formování a rozvíjení se ve spirituálním živote a svatého rádu svaté Terezie z Avily
Docasná profese:
3 roky na náboženském principu chudoby, cistoty a pokory
Trvalá profese:
Obdržení cerného závoje... zasnoubení se Kristu navždy!
Den oblékáníO nás  |   Historie a cíle Karmelitánek   |   Život Karmelitánek  |   Fotografie  |   Kontaktní informace  |   Dárky a svátosti